Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Prodloužení podpory pro SW SolarWinds na 1 rok (pro ÚVN)". Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/15/V00029257.