Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Výpočetní technika pro CASRI".
Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/15/V00029305.