číslo jednací: 3537/2015-ÚVN

Skutečně uhrazená cena: 3.499.874,18 Kč