Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Tiskárny OKI (pro ÚVN)".
Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/15/V00029860.