Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "DVD média pro Epson Discproducer PP-100II (pro ÚVN)". Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/15/V00030228.