č.j. 7333/2015-ÚVN

Nabídku lze podat cestou elektronického tržiště Gemin.cz pod číslem: T002/15/V00030344

Skutečně uhrazená cena: 82.593,00 Kč