č.j. 6934/2015-ÚVN

Nabídky zasílejte v listinné podobě do 2.11.2015 do 12:00 hod. na adresu nemocnice.