Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Náhradní díly pro IT (pro ÚVN) ".
Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/15/V00031693.