Číslo jednací: 7859/2015-ÚVN

Skutečně uhrazená cena: 419.780,50 Kč bez DPH