č.j. : 8031/2015-ÚVN

Nabídku lze podat cestou elektrického tržiště Gemin.cz pod číslem T002/15/V00032074.

Skutečně uhrazená cena: faktura č. 15/K32428 - 85.740,00 Kč