Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Spotřební materiál pro tiskárny HP (pro ÚVN)". Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/13/V00004038.