č.j. 355/2016-ÚVN

Nabídku lze podat cestou elektronického tržiště Gemin.cz pod číslem: T002/16/V00034109

https://www.gemin.cz/verejne-zakazky/t-scan-1

Skutečně uhrazená cena: 344.565,00 Kč