Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Počítače (pro ÚVN)".
Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/16/V00034337.