Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Převodník do SAN Switch Brocade 6510 (pro ÚVN)". Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/16/V00035032.