Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Čtečky čárového kódu Casio IT 300 (pro ÚVN)". Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/16/V00035346.