Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "HP LTO-5 Ultrium 3TB RW Data Cartridge (pro ÚVN)". Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/16/V00036311.