Výběrové řízení bylo zrušeno. Nebyla doručena žádná nabídka.

 

č.j. 3680/2016- ÚVN

Termín dodání nabídky: do 16. 5. 2016 – 9.00 hodin.

Uchazeč podá nabídku pouze v listinné podobě na podatelnu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha.