č.j.:3680/2016-ÚVN

Termín dodání nabídky: do 19. 5. 2016 – 9.00 hodin.

Uchazeč podá nabídku pouze v listinné podobě na podatelnu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha.

 

Adresa: U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Obchodní oddělení – Ing. Aneta Burdová

Úřední hodiny podatelny: Po – Čt: 7,15 – 13,30 hod. a 14,00 – 15,00 hod.

                                         Pá: 7,15 – 13,30 hod.

 

Skutečně uhrazená cena: 1.670.405,00 Kč