č.j.:1804/2016-ÚVN

Lhůta pro doručení nabídek je 10. 6. 2016 do 9.00 hod.

Uchazeč podá nabídku pouze v listinné podobě na podatelnu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha.

Adresa: U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Obchodní oddělení – Ing. Aneta Burdová

Úřední hodiny podatelny: Po-Čt: 7,15 – 13,30 hod. a 14,00 – 15,00 hod

                                             Pá: 7,15 – 13,30 hod

 

Po telefonické domluvě je možná prohlídka místa plnění:

 

Mgr. Radim Kořen – tel. +420 973 202 765, mobil: 727 884 397.

 

Termín prohlídky je stanoven na 6.6.2016  v 10:00 hod.