č.j. 4756/2016-ÚVN

Skutečně uhrazená cena: 42.350,00 Kč