č.j. 5262/2016-ÚVN

Skutečně uhrazená cena: 2.407.900,00 Kč