č.j. 5605/2016-ÚVN

 

Prohlídka místa - 28.7.2016 - v 9:00 hod. (Ing.arch.Radovan Kotouč - tel. +420 725 768 440)

Nabídky zasílejte v listinné podobě - do 3.8.2016 - do 12:00 hod.

Skutečně uhrazená cena: 117.975,00 Kč