VZMR - "Projektová dokumentace - Stavební úpravy pro zřízení čistící místnosti s osazením desinfektorů, ÚVN/pavilon A7, 3. NP - endoskopie"

č.j.: 5759/2016-ÚVN

 

Skutečně uhrazená cena : 210.540,00 Kč