č.j. 7211/2016 - ÚVN

 

Skutečně uhrazená cena : 4.523.074,61 Kč