č. j. 7223/2016 - ÚVN

 

Skutečně uhrazená cena : 1.130.482,00 Kč