č.j. 8907/2016-ÚVN

Lhůta pro doručení nabídek je 5.12.2016 do 10.00 hod.

Nabídky se podávají písemně. Uchazeč podá nabídku v listinné podobě a na CD na podatelnu ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6. Dodavatel vloží nabídku do obálky, kterou na uzavřené straně opatří razítkem a podpisem oprávněné osoby a na přední straně znatelně označí: "IL 2016 014 Kanalizace v areálu ÚVN" - NEOTVÍRAT .

Nabídky podané elektronicky zadavatel nepřipouští.

Úřední hodiny podatelny: Po - Čt: 08.00 - 15.00, Pá: 08.00 - 13.00

Otevírání obálek dne 5.12.2016 v 10.15 hod v sídle zadavatele - budova F1, č. P 21

 

Skutečně uhrazená cena: 199.650,- Kč vč. DPH