Webináře spolupořádá ÚVN.

Webináře jsou k dispozici na stránkách Společnosti pro gastrointestinální onkologii  Vzdělávací webináře | Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (sgo-cls.cz)

V horní části jsou plánované letošní webináře a ve spodní záznamy z proběhlých webinářů. Přístup k záznamu není nijak limitován, takže není zapotřebí heslo nebo se registrovat.