Hlavní úkoly Traumacentra ÚVN:

 

 • I 

  Zajištění léčebné péče

  Těžké akutní úrazy a poúrazové stavy.
 • II 

  Sledování úrovně péče

  Sledování úrovně péče o zraněné ve vlastním zařízení a ve spádové oblasti.
 • III 

  Zajištění erudice mladých lékařů a sester

  Zajištění erudice mladých lékařů a sester ze spádového regionu a ve spolupráci s IPVZ i celostátně v souladu s akreditačním řízením.
 • IV

  Vědecko-výzkumná činnost

  Kontrolované klinické studie, publikace, přednášky, klinické studie včetně experimentálního ověření s metodickými výstupy. Vědecko-výzkumná činnost by měla být realizována formou grantů IGA MZ nebo GA ČR.

 

 

Akutní příjem - Emergency

CH2 Umístění: budova CH2

Poskytuje neodkladnou léčebnou péči pacientů v bezprostředním ohrožení života, nebo ve stavu, kdy prodlení v poskytnuté léčebné péči může vést k ohrožení základních životních funkcí, zejména u polytraumat, jiných vážných úrazů nebo onemocnění, jejichž léčba bude s vysokou pravděpodobností vyžadovat chirurgickou intervenci neodkladně nebo do 48 hodin. 

V ÚVN je 55 lůžek vyčleněných pro léčbu akutních úrazů. Z toho 25 lůžek na Klinice ortopedie, 10 lůžek Chirurgická klinika, 5 lůžek Neurochirurgická klinika, 10 lůžek KARIM. 5 lůžek JIP na oborových jednotkách intenzivní péče – 4 CHIR-JIP,  1 NCH -JIP.
Ošetřování těžkých úrazů vyžaduje týmovou mezioborovou spolupráci. Základní filozofie funkce centra spočívá v tom, že příslušní odborníci přicházejí k nemocnému na Traumacentru ÚVN, kde je realizováno definitivní léčení. 

Lékaři Traumacentra ÚVN:

 • 1 vedoucí lékař - úrazový chirurg
 • 4 chirurgové s traumatologickým zaměřením
 • 4 ortopedi s traumatologickým zaměřením
 • 3 anesteziologové
 • 1 radiodiagnostik
 • 1 neurochirurg
 • 1 stomatochirurg

Mezioborová spolupráce zahrnuje další odborníky dle individuální potřeby pacienta a proto je vyčleněn soubor konziliárních lékařů z těchto oborů:
Neurolog, torakochirurg, cévní chirurg, intervenční radiolog, internista, oftalmolog, ORL, urolog, gynekolog, psychiatr.

Součástí lékařského týmu jsou i lékaři celého diagnostického komplementu, který jsou pro provoz Traumacentra ÚVN rovněž v nepřetržitém provozu k dispozici, včetně zajištění CT, sono a intervenční radiologie, akutní biochemická a hematologická laboratoř s krevním skladem.