MUDr. Dana Hedlová, Ph.D.

 

alt

 

Vzdělání

1986 LFH UK – promoce
1991 atestace – hygiena a epidemiologie I.stupně
1995 nástavbová atestace – epidemiologie
2002 ESGNI/CDC/SHEA Training Course in Hospital Epidemiology – basic module (Stein am Rhein, Switzerland)
2007 ESGNI/CDC/SHEA Training Course in Hospital Epidemiology – advanced module (Štiřín, ČR)

 

Profesní historie

1995 - dosud nemocniční epidemiolog, vedoucí lékař oddělení nemocniční hygieny ÚVN
(od roku 2013 připojeno pracoviště centrální sterilizace)
2007 - 2013 metodické vedení oddělení operačních sálů a sterilizace ÚVN
1997 - 2007 vedoucí oddělení centrální sterilizace ÚVN
1995 ústavní epidemiolog, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
1986 - 1995

protiepidemický odbor hygienické stanice v Praze 10 - samostatně pracující lékař v oboru nemocniční
epidemiologie, od roku 1989 se zaměřením na velká zdravotnická zařízení
(Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Interní nemocnice Oblouková)


Odborná angažovanost

 • členka výboru Společnosti pro lékařskou mikrobiologii (SLM) ČLS JEP
 • členka SKAP (Subkomise pro ATB politiku CLS JEP)
 • členka CKS NAP (Centrální koordinační skupiny Národního ATB programu) a odborný garant navrženého 10. bodu akčního planu NAP - prevence a kontrola infekci spojených se zdravotní péčí
 • členka Pracovní skupiny pro bezpečnost pacientů při MZ ČR
 • kontaktní osoba za ČR pro infekce spojené se zdravotní péčí (SSI - HAI) pro ECDC
 • členka České společnosti pro sterilizaci

 

Výuková činnost

 • Ústav ošetřovatelství 3. LF UK - odborný garant a vyučující certifikovaného kurzu v prevenci a kontrole infekcí ve zdravotnických zařízeních
 • Externí vyučující 3. LF UK v oboru epidemiologie

 

Osvědčení

 • licence ČLK pro výkon funkce: vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru epidemiologie – platnost 29.3.2011 – 29.3.2021

 

Publikační činnost

Autor:

 1. HEDLOVÁ, D.: Organisation and Critical Issues os Hospitál Hygiene in the Czech Republic, Indoor Built Environ 2006; 15:9-17 ISSN 1420-326X – IF 0,634
 2. HEDLOVÁ, D.: Nemocniční infekce, SESTRA,  Rok: 2007   Vol.: 17  číslo:  2(příloha  strana od - do:  3-4   ISSN: 1210-0404
 3. HEDLOVÁ, D.: MRSA – porovnání zátěže jednotlivých pracovišť ÚVN Praha v letech 2006 – 2008, Vojenské zdravotnické listy, rok 2009 Vol.78 strana od - do:48-53 ISSN 0372-7025
 4. HEDLOVÁ, D.: Nemocniční infekce a hygiena rukou, Diagnóza v ošetřovatelství, Rok 2009, Vol.: 5 číslo 2, strana od - do: 4-6 ISSN 1801-1349
 5. HEDLOVÁ, D.: Možnosti prevence infekcí močových cest spojených s katetrizací močového měchýře, SESTRA,  Rok: 2010    Vol.: 20  číslo:   10  strana od - do:  74-78   ISSN: 1210-0404
 6. HEDLOVÁ, D.: Bezpečí pacientů (viděno očima obyvatel EU) Nové vademekum sterilizace, 2010, č. 4, s. 4 -11. ISSN: 1802-0542
 7. HEDLOVÁ, D.: Jak správně provádět hygienu rukou? INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI, Rok: 2010  Vol.: 12   číslo:   6    strana od - do:  334-335     ISSN: 1212-7299
 8. HEDLOVÁ, D.: Jak správně provádět hygienu rukou? Urol. praxi, 2011; 12(3): 185–186, Převzato z Interní Med. 2010; 12(6): 334–335.

Spoluautor:

 1. Bergerová T, Hedlová D, Jindrák V, Urbášková P , Chmelík V.: Doporučený postup pro kontrolu výskytu kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k oxacilinu (MRSA) a s jinou nebezpečnou antibiotickou rezistencí ve zdravotnických zařízeních. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2006: 15 (příloha 1):1-16.
 2. Eurosurveillance, Volume 14, Issue 17, 30 April 2009: NATIONAL HAND HYGIENE CAMPAIGNS IN EUROPE, 2000-2009, A P Magiorakos ( )1, C Suetens1, L Boyd2, C Costa3, R Cunney4, V Drouvot5, C Farrugia6, M M Fernandez-Maillo7, B G Iversen8, E Leens9, S Michael10, M L Moro11, C Reinhardt12, R Serban13, R Vatcheva-Dobrevska14, K Wilson15, E Heisbourg16, H C Maltezou17, R Strauss18, K Böröcz19, M Dolinšek20, U Dumpis21, S Erne22, O Gudlaugsson23, P Heczko24, D Hedlova25, J Holt26, L Jõe27, O Lyytikäinen28, I Riesenfeld-Örn29, M Stefkovikova30, R Valinteliene31, A Voss32, D L Monnet1
 3. Helena Žemličková, Jaroslav Hrabák, Dana Hedlová, Kateřina Laskafeldová, Vlastimil Jindrák, Eva Bendová, Pavel Čermák, Markyta Bártová, Alena Steinerová, Vladimír Petkov, Otakar Nýč: Výskyt importovaných CPE (Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) nákaz v České republice v období září–prosinec 2011, Zprávy CEM 12/2012 č.1


Přednášky s abstraktem:

 1. Šnajdrová J, Hedlová D, Strnad R, Kupka P: Indikátory kvality péče na chir.oddělení, IV.Slovenský chirurgický kongres s mezinár.účastí, Nitra 2006
 2. HEDLOVÁ, D.Reprocessing Of Medical Devices in theCzech Republic, International Congress for Reprocessing of Medical Device, ÖGSV & WFHSS, ZENTRALSTERILISATION 15. Jahrgang 2007  ISSN 1612-0108
 3. HEDLOVÁ, D.: Education – an inseparable part of working at the central sterilization department, International Congress for Reprocessing of Medical Device, WFHSS, 2008