E Umístění: budova E, hlavní vchod E1, provozní vchod E7

Pracoviště je umístěno ve zrekonstruovaném pavilonu E. Vchod E7 v boční části budovy zajišťuje přístup na lůžková oddělení na 1. a 2. patře, do seminární místnosti, k Výzkumné laboratoři a administrativnímu zázemí kliniky v přízemí. Vchody v zadní části budovy slouží ke vstupu do čekárny akutní ambulance A (vchod E6) a chronické ambulance B (vchod E5).

Charakteristika pracoviště     

Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN poskytuje léčebnou  i preventivní zdravotní péči dospělým a dospívajícím s infekčními nemocemi. K opatřením uplatňovaným na klinice patří izolace pacientů podle způsobu přenosu a infekčnosti vyvolávajícího původce infekce. Součástí poskytované péče je diagnostika a léčba infekčních nemocí, kdy je velmi důležitá správná interpretace laboratorních analýz, pomocných vyšetření a výběr empirické i kauzální antimikrobiální terapie. Vzhledem k celkovému vlivu infekčních nemoci či specifickým orgánovým postižením probíhá péče často v interdisciplinární spolupráci s dalšími specializacemi.

Pracovníci kliniky zajišťují konziliární činnost, jejíž hlavní náplní je diferenciální diagnostika při podezření na infekční onemocnění, doporučení odpovídajícího diagnostického postupu a případné antimikrobiální terapie. Další náplní pracovníků kliniky je spolupráce při řízení bezpečného a účinného užívání antibiotiky a práce v oblasti prevence šíření infekcí v rámci celé nemocnice.

Cílem pracovníku kliniky je poskytovat léčebně-preventivní péči na základě moderních principů infektologie. Velký důraz je tedy kladen zejména na konziliární a ambulantní složku.

Výuka      

Klinika se podílí na pregraduální výuce infektologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Na klinice probíhá výuka velké části předmětu Infekční nemoci 4. ročníku magisterského oboru Všeobecné lékařství v českém i anglickém jazyce a rovněž předmětu Intenzivní péče v infekčním lékařství pokračovacího magisterského studia oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologie, resuscitaci a intenzivní péči. Na klinice je dále vyučován předmět Infekční nemoci magisterského studijního programu Zubní lékařství, a to v českém i anglickém jazyce. Klinika rovněž zajišťuje postgraduální výuku v oboru Infekční nemoci pro lékaře před atestací z tohoto oboru nebo pro lékaře z jiných oborů, kteří stáž absolvují v rámci povinné praxe.

Věda a výzkum

Věda a výzkum jsou nedílnou součástí činnosti kliniky. Pracovníci kliniky prezentují na odborných fórech a jsou autory řady odborných publikací. Na klinice jsou řešeny výzkumné projekty, které jsou zaměřeny především na studium imunitní odpovědi u významných infekčních i neinfekčních chorob. Součástí kliniky je výzkumná laboratoř, která je společným pracovištěm 1. LF UK a ÚVN. Výzkumný tým kliniky spolupracuje s tuzemskými a zahraničními institucemi a podílí se také na výchově vědeckých pracovníků v rámci studia biomedicíny na Univerzitě Karlově v Praze.