Organizace Health Care Institute (HCI) vyhlásila výsledky celostátního projektu Nemocnice ČR 2016, který byl realizován od 1. února do 31. srpna 2016 ve 155 zdravotnických zařízeních České republiky. Na základě hodnocení ambulantních a hospitalizovaných pacientů i zaměstnanců nemocnic se stala Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice v Praze absolutním vítězem soutěže. To byl důvod, proč jsme oslovili jako prvního z kategorie absolutních vítězů ředitele tohoto zařízení, prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D.:


V kategorii ABSOLUTNÍ vítěz projektu Nemocnice ČR 2016 jste se umístili na prvním místě. Kritéria jsou exaktní, jaký je ale váš pocit?
Nebudu zastírat, že nás hodnocení pacientů velmi těší. Výsledek považuji za uznání každodenní trpělivé, obětavé odborné práce našich zdravotníků a zaměstnanců. Patří jim za to velké poděkování. Profesionalita, vlídnost, empatie, vřelý vztah k lidem, v tom je náš velký potenciál a je pro mě je ctí mít tak skvělé spolupracovníky. Často se při setkání s pacienty dozvídám, že na naší nemocnici oceňují lidský přístup, snahu vnést
do pokojů alespoň kousek domova, že u nás dokážeme i v nemocničním prostředí zachovat plně lidskou důstojnost. A o to nám jde především. Aby se u nás pacient cítil v těch nejlepších rukou, bezpečně, aby se na nás obracel s důvěrou.

Dozvědí se o vítězství vaši pacienti a klienti? Jak?
Určitě se to dozvěděli z médií. Symbol Nejlepší nemocnice budeme mít na webových stránkách. Ale to hlavní, tedy že v ÚVN poskytujeme vysokou kvalitu péče, by měl vnímat pacient každý den v našich ambulancích, v léčbě i ve chvílích, kdy se navrací z nemocnice domů.

Kdo vám blahopřál, především ze strany zřizovatele? Jaká bude odměna, uznání?
Blahopřání byla spousta. Vlastně i díky nim si člověk uvědomí, kolik lidí se o naši nemocnici zajímá. Osobně mně a naší nemocnici poblahopřál a poděkoval ministr obrany Martin Stropnický, náčelník Generálního štábu AČR generál Josef Bečvář nám zaslal blahopřejný dopis, přání k úspěchu zaznělo také od děkana 1. LF UK profesora Šeda, a tak bych mohl ještě dlouho pokračovat. Co nás těší je, že byla veliká odezva pacientů. Na facebookových stránkách, v mailech i dopisech nám přáli, aby se nemocnici i nadále dařilo, děkovali. Dovolím si tu odcitovat dva facebookové příspěvky. „Opravdu musím říct, že s takovým profesionálním a hlavně milým přístupem všech od sestřiček po doktory jsem se ještě nesetkala. Pobyt v nemocnici není žádná hit...paráda, ale moc děkuji hlavně sestřičkám konkrétně na JIP a Chirurgii A, které mi to vše zpříjemnily, jak nejvíc to šlo“... „Také naše dcera tam (míněno v ÚVN) už víc než dvacet let pracuje. Jsme moc rádi. Nemohla si vybrat lépe. Ocenění pro nemocnici je naprosto oprávněné. Byla jsem tam na operaci s krční páteří, tak jen mohu tuto profesionalitu potvrdit. Jen tak dál!“  ... Tak toto je pro nás uznání a velká odměna.

V čem si Vy osobně myslíte, že jste lepší než ostatní?
V České republice je dostatek zdravotnických zařízení, která jsou na vynikající úrovni. S mnohými velmi úzce spolupracujeme. Nedovolil bych si
hodnotit, v čem jsme lepší. Máme ale výjimečnost v tom, že jsme jediná fakultní vojenská nemocnice.

Které z oddělení, klinik a dalších pracovišť ke skvělé pověsti UVN přispívá nejvýrazněji?
Možná by někdo očekával, že vyzdvihnu věhlasná pracoviště neurochirurgické kliniky, urgentní péči, břišní chirurgie, onkochirurgie, gastrointestinální onkologie, kardiologei, ortopedie, komplexní cerebrovaskulární centrum, traumacentrum a další. Jsou to sice nosné obory naší nemocnice, ale dovolím si říci, že ke skvělé pověsti ÚVN přispívají všechna naše odborná pracoviště. Důležité je, abychom drželi vysokou úroveň všech oborů a pracovali týmově. Jedině díky vzájemné spolupráci a provázanosti je možné poskytovat komplexní péči od okamžiku, kdy je k nám pacient dopraven nebo přichází se zdravotním problémem, až po jeho vyléčení a návrat k běžnému žitotu. Svůj podíl na úspěchu nese urgentní příjem, operační sály, jednotky intenzívní péče, lůžková oddělení, následná péče i odborné ambulance, stejně jako například laboratoře či nemocniční lékárna.

Je něco, co byste pro příští ročník ještě přichystali jako trumf?
Stále je co zdokonalovat. Chceme jít zase o kus dál - znamená to investovat do přístrojového vybavení, rozšiřovat portfolio péče, podporovat vzdělávání našich zdravotníků. To, co připravujeme, nepovažuji za trumfy, ale za přirozený rozvoj služeb a péče. Na rok 2017 například plánujeme zahájit projekt společný s 3. LF UK zaměřený na etické poradenství, dalším projektem se zaměříme na otestování kvality komunikace našich zdravotníků v ambulantní péči, významnou pozornost budeme věnovat rozvoji v poskytování paliativní péče. Rádi bychom také pořídili neuroradiochirurgické zařízení, které významně přispěje k zajištění komplexní léčby u pacientů s onkologickým onemocněním zejména v oblasti centrální nervové soustavy. Chystáme obnovu přístrojů operačních sálů. Rozšíříme urgentní péči, budou zřízeny nové ambulance, jako je například ambulance poresuscitační péče či adiktologická ambulance.