22. a 23. března 2022 finalizoval Ústav radiační terapie ÚVN přípravy na léčbu onkologických pacientů s pohyblivými cílovými objemy (nádory) v rámci školení pod označením Go Live – Moving Targets.

Velkým přínosem je zvýšení komfortu léčby onkologických pacientů s pohyblivými cílovými ložisky a minimalizace výskytu vedlejších účinků léčby ozářením.

Školení na robotickém radiochirurgickém systému CyberKnife se uskutečnilo pod dohledem lektorů výrobce (pozn. Accuray Inc.), radiologických fyziků Caroline Lesven a Vera Magaddino. Během těchto dvou školicích dnů provedl tým specialistů ÚRT přípravu léčby tří pacientů s plicním onkologickým onemocněním s pohyblivými cílovými ložisky. Na základě simulace ošetření byl stanoven nejvhodnější individuální postup pro každého z nich, následně byla těmto pacientům úspěšně aplikována první ozařovací frakce radiochirurgické léčby.

Tým ÚRT tak uvedl do klinické praxe rozšíření systému CyberKnife umožňující jako jediný radiochirurgický ozařovač ozáření pohyblivých cílů pomocí trackingu ložiska. Zásadně se tak snižuje radiační zátěž plic a dalších okolních orgánů v blízkosti nádorového ložiska. Velkým přínosem pro pacienta je větší komfort léčby plicních nádorů, a především snížení na minimum výskytu vedlejších účinků léčby ozářením.

Ústav radiační terapie spolupracuje s odbornými týmy neuroonkologie, radiodiagnostiky, chirurgie, onkologie v rámci ÚVN Praha, dále formou mutlidisciplinárních týmů s Komplexním onkologickým centrem (FN Motol, Protonové centrum, ÚVN a Nemocnice Na Homolce) a v rámci pneumoonkologie s odborným multidisciplinárním týmem při VFN Praha – FN Motol a chirurgickým pracovišti UVN a FN Motol a rozvíjí postupně spolupráci s dalšími onkologickými pracovišti v rámci Komplexních onkologických center v ČR.

„V Ústavu radiačních terapií jsme léčili například pacienty z Hradce Králové, Pardubic, Českých Budějovic, Ústí nad Labem nebo Liberce, ozařováno již bylo téměř 150 pacientů. Léčba byla v prvních měsících směřována na statická nádorová ložiska v oblasti mozku, míchy, pánve a peritonea. Zmíněné rozšíření systému CyberKnife, Lung Optimized Treatment umožňuje rozšíření na léčbu nádorových ložisek pohyblivých,“ shrnuje ředitelka Ústavu radiační terapie Monika Vaňhová.