• 1 

  Doporučení

  Váš praktický lékař nebo lékař specialista Vám v případě indikace vystaví doporučení ke stereotaktické radioterapeutické léčbě na zařízení CyberKnife®. Doporučení je třeba doplnit o dosavadní lékařské informace, jako jsou diagnostická vyšetření, zprávy o ambulantním vyšetření, obrazovou dokumentaci (magnetická rezonance, vyšetření CT), výsledky histologie.
 • 2 

  Termín první konzultace

  Máte-li doporučení k léčbě, kontaktujte nás, domluvíme si s Vámi úvodní konzultaci. Pokud bude radioterapie schválena a doporučena multioborovým týmem, radiační onkolog s Vámi probere léčebný plán.
 • 3 

  Plánovací CT vyšetření

  Před samotným ozářením na přístroji CyberKnife® bude potřeba provést plánovací CT vyšetření, které slouží k určení a zaměření objemu léze či nádoru. Budeme Vás kontaktovat, abychom se dohodli na datu a času Vašeho CT vyšetření a na termínu prvního ozáření na zařízení CyberKnife®.
 • 4 

  Sestavení léčebného plánu

  Náš radioterapeutický tým Vám připraví bezpečný a efektivní léčebný ozařovací plán, který je zcela individualizovaný a optimalizovaný pro Vaši situaci.
 • 5 

  Stereotaktická léčba radioterapií

  Léčba na ozařovači CyberKnife® je neinvazivní, bez okamžitých vedlejších účinků.
 • 6

  Péče po léčbě

  Po posledním ozáření proběhne konzultace s radiačním onkologem. Zhruba po třech týdnech od ukončení ozáření naplánujeme první kontrolu, další kontrola proběhne zpravidla po 3 - 6 měsících, vždy dle doporučení radiačního onkologa.

 

Co můžeme léčit pomocí CyberKnife®?