Videa vysvětlují, jak léčba na lineárním urychlovači CyberKnife® probíhá, aby si pacienti mohli lépe představit „co čekat“.

Video 1

CyberKnife® se od nejrozšířenějších konvenčních urychlovačů liší v rozsahu pohybů ozařovací hlavice okolo pacienta a možností adaptace ozařování přirozeným pohybům lidského těla. CyberKnife umožňuje ozáření z několikaset definovaných pozic na kruhové sféře okolo léčeného ložiska, čímž se otvírá prostor pro variabilitu vstupů svazku záření do těla, aniž by svazek procházel přes zdravou tkáň, kterou je třeba chránit.

Video 2

Stereotaktické ozáření se primárně zaměřuje na malá tumorová ložiska, pro která je vhodné vysokodávkové ozáření v malém počtu frakcí. Nejistota v poloze tumoru je verifikována snímkováním ozařované oblasti v pravidelných intervalech pomocí dvou rentgenových (RTG) zdrojů v průběhu ozařování (oproti typickému provedení jediného snímkování před doručením frakce u konvenčních urychlovačů), čímž je dosaženo větší přesnosti doručení dávky. Pokud dojde v průběhu záření k významným posunům (pacient se hne, poloha tumoru uloženého v plíci se mění v důsledku dýchání apod.), pohyb urychlovače CyberKnife se automaticky přizpůsobí pohybům tumoru.