Pod záštitou Ústřední vojenské nemocnice vznikl kurz Extended Combat Medical Skills. Je určen zdravotníkům i nezdravotníkům, a jeho hlavním cílem je nácvik poskytování první pomoci v bojových podmínkách.

Pilotní kurz tohoto projektu se uskutečnil ve dnech 31. srpna až 2. září 2021 v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.  Účastnili se ho Combat Life Saver, zdravotničtí záchranáři ze 71. mechanizovaného praporu z Hranic na Moravě a z vojenské policie. V průběhu třídenního kurzu si účastníci vyzkoušeli řešení různých typů urgentních stavů a ověřili si úroveň svých dosavadních znalostí a dovedností, vše pod vedením a dohledem zkušených instruktorů, lékařů z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ÚVN.

 „Celý kurz hodnotím jako velmi zdařilý. Ověřili jsme si v praxi, že jsme schopni pořádat v našem simulačním centru vysoce kvalitní kurzy i pro AČR. Bezprostřední odezva vojáků byla veskrze pozitivní a již se těšíme na nadcházející kurz pořádaný na konci září tohoto roku. V příštím roce by mělo následovat celkem šest kurzů, během nichž proškolíme až 70 zdravotníku,“ prozradil hlavní organizátor kpt. MUDr. Jan Páleník.

Tým okolo kpt. MUDr. Jana Páleníka vytvořil zcela nový výukový koncept a aplikoval tzv. simulační medicínu do vojenského prostředí. Do budoucna mohou tvořit podobné kurzy jednu ze zkušebních způsobů, jak ověřovat nabyté znalosti všech zdravotníků v AČR.