A3 Umístění: budova A, vchod A3

Objednávání pacientů: Recepce tel: +420 973 203 463

 

Ústředního lékařsko – psychologického oddělení ÚVN Praha úzce spolupracuje s Armádou České republiky. Specializuje se na identifikaci a analýzu klíčových osobnostních, kognitivních a výkonových předpokladů potřebných pro výkon profese vojáka z povolání a dále pak na výběr vhodných kandidátů splňujících daná kritéria.

 

Činnosti Ústředního lékařsko – psychologického oddělení ÚVN Praha ve prospěch AČR a jejích příslušníků:

 • Psychologické vyšetření žadatelů o vstup do Armády České republiky
  Žadatel o vstup do AČR absolvuje v rámci lékařských vyšetření také posouzení psychické způsobilosti pro službu v AČR. Metody využívané k posouzení jsou z oblasti inteligenčních a výkonových testů a metod určených k popisu osobnosti.
 • Psychologické vyšetření žadatelů o vstup do aktivních záloh Armády České republiky (AZ AČR)
  Žadatel o vstup do AZ AČR absolvuje v rámci lékařských vyšetření také posouzení psychické způsobilosti pro službu v Aktivních zálohách. Při psychickém posuzování jsou na něj kladeny stejné požadavky a musí vyhovět stejným kritériím jako žadatel o vstup do AČR.
 • Posuzování psychické způsobilosti pro výkon speciálních profesí v Armádě České republiky.
  U speciálních profesí, jako jsou výsadkáři, pyrotechnici, hradní stráž, apod, jsou prověřovány ty psychické vlastnosti a charakteristiky, které jsou pro vykonávání dané vojenské profese důležité či nezbytné. Například reakční pohotovost, psychická odolnost, rozhodování v časovém stresu, atd.
 • Dopravně psychologické vyšetření pro vojáky řidiče
  Vyšetření psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel má dlouholetou tradici. Způsobilost posuzují psychologové s akreditací Ministerstva dopravy. Na pracovišti jsou prováděny psychologická vyšetření pro řidiče z povolání podle zákona č. 361/2000 Sb., § 87, v aktuálním znění. 
 • Posuzování psychické způsobilosti vojáka pro účast v zahraničních misích
  Nedílnou součástí lékařské prohlídky uchazečů, vojáků, kteří mají konat službu v zahraničí, a některých specialistů je klinicko-psychologické vyšetření. Jeho cílem je posouzení a vyhodnocení psychické způsobilosti posuzovaných vojáků a zjištění odolnosti jejich psychických funkcí při zátěži za mimořádných podmínek. Klinicko-psychologické vyšetření uskutečňují Ústřední lékařsko-psychologické oddělení ÚVN Praha a jeho detašované pracoviště v Českých Budějovicích a lékařsko-psychologická oddělení vojenských nemocnic.
 • Následné posouzení psychického stavu vojáků přijíždějících z misí
  Psychologické vyšetření má za cíl vytipovat jedince ohrožené rozvojem PTSD (posttraumatická stresová porucha, z angl. Posttraumatic Stress Disorder) a pomoci jim jejich problémy překonat, tedy zajistit jejich maximálně možné dobré profesní i osobní fungování.
 • Krizová intervence
  Při vzniku závažných a těžko zvládnutelných životních situací poskytují psychologové podporu s cílem stabilizovat osobnost a pomoci porozumět situaci a překonat ji (s ohledem na budoucnost) tak, aby pacient přestál náhlé změny a zvýšené nároky. Tato služba probíhá v rámci zdravotnické péče a je hrazena ze zdravotního pojištění.
 • Poradna pro válečné veterány
  Poskytuje psychologickou pomoc a podporu vojákům, kteří se v minulosti účastnili válečných operací nebo zahraničních misí. Pomáhá jim vyrovnat se s negativními prožitky z válečných konfliktů a život ohrožujících situací, se kterými se během zahraničních misí nebo po návratu setkali. Poradna pracuje nejen s válečnými veterány, ale také se členy jejich rodin. Tato služba probíhá v rámci zdravotnické péče a je-li indikována, je hrazena ze zdravotního pojištění.

Contact not found