První samostatné vojenské rentgenové pracoviště vzniklo v roce 1912 v Posádkové nemocnici na Hradčanech jako RTG laboratoř, nemělo svého přednostu a pracovali v něm převážně chirurgové (prof. Petřivalský). V r. 1922 bylo založeno první samostatné RTG oddělení, jehož přednostou se stal kpt. MUDr. Bělík, měl již k dispozici lékaře a technický personál.

Po odchodu dr. Bělíka do důchodu v r. 1938 nastupuje na jeho místo plk. MUDr. J. Tomšík, který během války působil v Nemocnici na Vinohradech. Byl to vynikající rentgenolog, po něm je nazvána jím popsaná choroba ossidesmosis atlantooccipitalis retrocondylica. V r. 1950 se jeho nástupcem stává plk. MUDr. F. Dulík, za jehož aktivní účasti se na RTG oddělení začínají zavádět nové metody, tj. pneumoperimyelografie a jako prioritní u nás karotická a vertebrální angiografie. V r. 1954 provedl lékař našeho oddělení pplk. MUDr. J. Rősch první splenoportografii, po emigraci v r. 1968 do USA získal pověst světově uznávaného radiologa v oboru cévních intervencí a zavádění stentů.

V 60. letech dochází v ÚVN na tehdejší dobu k revolučnímu rozmachu angiografických metod Seldingerovou technikou a rtg pracoviště se stává v Československu jedním z nejúspěšnějších. Dr. Bret zavádí některé světově prioritní metody, jako je dilatace stenóz Sylviova aqueduktu, interventrikulostomie, rozvíjí míšní angiografii a na ní navazující intervenční metody. O využití angiografických metod v klinické praxi se jako jedni z prvních lékařů u nás zasloužili kromě jiných dr. Bret (neurochirurgie a kardiologie), dr. Šalamoun (kardiologie, koronarografie), dr. Horák (gastroenterologie), dr. Polák (pneumologie), dr. Girl (urologie).

V r. 1980 byl na RDG oddělení ÚVN instalován celotělový CT přístroj, jako první této generace v Československu. O rozvoj této vyšetřovací metody se zasloužil plk. MUDr. J. Sobota, CSc. Byl prvním primářem jmenovaným konkursem, pracoval jako člen výboru Radiologické společnosti, Neuroradiologické společnosti a je členem Evropské neuroradiologické společnosti. Dalším primářem našeho oddělení byl pplk. MUDr. M. Kouba, který se výraznou měrou zasloužil o rozvoj angioplastik a zavedl na našem oddělení novou metodu - kostní denzitometrii.

V r. 1997 se stává primářem oddělení pplk. MUDr. P. Fencl, CSc., jehož aktivity byly zaměřeny na využití intervenčních metod v gastroenterologii a propracování některých virtuálních technik vyšetření na CT. Současným primářem oddělení je MUDr. Tomáš Belšan, CSc., který úzce spolupracuje kromě jiných oddělení s Neurochirurgickou klinikou a zavádí řadu moderních a technicky vysoce náročných neurointervenčních metod.

Na oddělení působili tito vedoucí lékaři:

  • Kpt. MUDr. Bělík, přednosta prvního samostatného rentgenového oddělení divizní nemocnice č. 11 na Karlově náměstí (1922 - 1938)
  • Plk. MUDr. Josef Tomšík (1938 - 1939)
  • Plk. MUDr. František Dulík (1950 - 1958 )
  • Plk. MUDr. František Sýkora (1958 - 1975)
  • Plk. MUDr. Vladimír Šalamoun, CSc. (1975 - 1990)
  • Pplk. Doc. MUDr. Josef Sobota, CSc. (1990 - 1996)
  • Pplk. MUDr. Michal Kouba (1997 - 1997)
  • Pplk. MUDr. Pavel Fencl, CSc. (1997 - 2002)
  • Pplk. MUDr. Michal Kouba (2002 - 2003)