Vedoucí výuky 3. LF UK:

Zástupce přednosty pro vzdělávání a vědu
MUDr. Richard Holý, Ph.D.
E-mail: richard.holy@uvn.cz
Telefon: +420 973 203 179
Další údaje:

Zaměření: laserová mikrochirurgie hrtanu, chirurgie nosního septa, FESS, otoneurologie, audiologie, videolaryngostroboskopie, videkymografie, flexibilní autofluorescenční endoskopie, flexibilní endoskopie NBI

Asistentka přednosty kliniky ORL
Dana Jelínková
E-mail: DanaJelinkova@uvn.cz
Telefon: +420 973 203 161

 

Vedoucí výuky 2. LF UK:

Zástupce přednosty pro vojenské účely
plk. MUDr. Daniel Kovář, Ph.D.
E-mail: daniel.kovar@uvn.cz
Telefon: +420 973 208 508
Další údaje:

Zaměření: otochirurgie, chirurgie slinných žláz, chirurgie nosního septa, FESS, onkochirurgie

Vedoucí referent ORL
Jitka Šindelářová
E-mail: Jitka.sindelarova@uvn.cz
Telefon: +420 973 203 165

 

Důležité! Studenti se dostaví v 8.15 do pavilonu E1, 1. patro. S sebou si přinesou bílý plášť, přezůvky a průkaz studenta.