plk. doc. MUDr. Radek Pohnán, Ph.D.

Profesní životopis

 

Vzdělání, specializace a akademické hodnosti:

2020 Habilitace - obor vojenská chirurgie
2020 Atestace  v nástavbovém oboru- onkochirurgie
2018 Atestace  v nástavbovém oboru - hrudní chirurgie
2017 Ph.D. - Vojenská chirurgie, FVZ UO
2011 Atestace z chirurgie

 

Profesní historie

od 1.10. 2020  Přednosta  Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN Praha
2011 - 2020  Vedoucí lékař - specialista, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha
2018 - 2020 Odborný asistent 2. LF UK
2005 - 2011 Lékař, Starší lékař, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

 

Vědecko výzkumná a publikační činnost:

 • Spoluřešitel 2 grantů, a 2 projektů obraného výzkumu
 • Spoluautor 3 monografií (15 kapitol)
 • 40 původních prací v recenzovaných časopisech (12 s impact faktorem)
 • 15 přednášek na zahraničních kongresech
 • 45 přednášek na domácích kongresech a konferencích

 

Členství v odborných společnostech, výborech, poradních sborech:

 • Česká chirurgická společnost
 • Česká společnost intenzivní medicíny
 • Society for Gastrointestinal Oncology
  International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO)
 • European Society of Thoracic Surgery (ESTS)
 • Člen komise pro státní zkoušky vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 • Člen odborného panelu NATO - Standardization of education and training of surgeons deployable in multinational missions (zástupce za ČR)
 • Člen oborové rady DSP Lékařská mikrobiologie Fakulty vojenského zdravotnictví, Univerzita Obrany
 • Člen redakční rady:  Military Medical Science Letters

 

Zahraniční stáže a studijní pobyty:

 • Department of Surgery, Ghent University Hospital (2011)
 • University Medical Center Hamburg, Hamburg (2017)
 • University of Copenhagen, Rigshospitalet (2018)
 • National Cancer Center Japan, Esophageal and Gastric Cancer Surgery Unit, Tokio, (2019)

 

Zahraniční mise:

 • 2012 velitel-hlavní lékař, 5. polní chirurgický tým, operace ISAF, KAIA, Kábul,  Afghánistán
 • 2014-2015 velitel-hlavní lékař, 12. polní chirurgický tým, operace ISAF / Resolute Sup    port, HKIA, Kábul, Afghánistán

 

Profesní a vědecké zaměření:

 • Hrudní chirurgie, miniinvazivní plicní resekce
 • Onkochirurgie
 • Chirurgie jícnu a žaludku
 • Miniinvazivní chirurgické postupy
 • Surgical Stress Response (SIRS in Surgery)
 • Zánět a infekce v chirurgii