Mgr. Lucie Kubátová


  

Vzdělání

2009-2011 Magisterské studium, VŠ sv. Alžbety v Bratislavě, dálkové studium
2006-2009 Bakalářské studium, VŠ sv. Alžbety v Bratislavě, denní studium
4/2004 Organizace a řízení práce zdravotnických pracovníků, NCONZO, Brno, sestra specialistka, dálkové studium
9/1999 ARIP, NCONZO, Brno, sestra specialistka, dálkové studium
6/2012 Certifikovaná stomická sestra, Certifikovaný kurz MZ, sestra specialistka
1986-1990 Střední zdravotnická škola, Ruská 91, všeobecná zdravotní sestra, denní studium


Profesní historie

2004–dosud ÚVN – chirurgické oddělení a posléze Chirurgická klinika 2. LF UK, vrchní sestra
9/2000–3/2004 IKEM – Klinika transplantační chirurgie, vrchní sestra
4/1998–8/2000 IKEM – Klinika transplantační chirurgie, staniční sestra
4/1995–3/1998 IKEM – ARO – klinika kardiochirurgie a transplantační medicíny, sestra specialistka
8/1990–3/1995 FNKV – Chirurgické oddělení, všeobecná sestra


Odborná angažovanost

5/2011–dosud členka prezidia chirurgické sekce ČAS
5/2001–5/2011 členka chirurgické sekce ČAS


Výuková činnost

2012–dosud odborná mentorka certifikovaného kurzu – Péče o pacienty s kolostomií, ileostomií a urostomií


Osvědčení
Registrace k výkonu povolání zdravotní sestra a sestra specialistka
6/2011 Péče o pacienty se stomií
Konzultant v léčbě ran

Publikační činnost
Publikační činnost v odborných periodikách
Aktivní účast na mezinárodních kongresech stomaterapeutů
Kapitoly v knihách nebo učebnicích:
1.Otradovcová, I., Kubátová, L.et al. 2006. Komplexní péče o pacienta se stomií1.vyd. Praha: Galén, 2006. 54 s. ISBN: 80–7262-432–6.
2. Kubátová, L.: Ošetrovatelśtvo, Prague, 2011, ISBN 978-80-260-1322-8. Kapitola –Operační léčba adenokarcinomu pankreatu a úloha sestry ve sledování kvality života nemocných