Lůžkové oddělení KARIM, které je umístěno v pavilonech CH I a CH II, má celkovou kapacitu 33 lůžek a je složené ze 4 stanic – ICU A, ICU B, RES a JIP 2.  24 lůžek je vybaveno pro nejvyšší stupeň intenzivní péče.

Na oddělení jsou přijímáni nemocní většinou v závažném stavu s poruchami nebo selháním životně důležitých orgánů. Cílem hospitalizace je překlenout období selhání orgánů, stanovit příčinu stavu a podílet se na adekvátní léčbě. Jde o široké spektrum pacientů například s mnohočetnými poraněními včetně poranění mozku a páteře, s komplikovanými pooperačními stavy nebo po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci. Boxový systém na stanicích RES a JIP 2 umožňuje izolaci a diferencovanou péči o pacienty s těžkým průběhem nakažlivých infekčních onemocnění.

Oddělení disponuje technikou pro komplexní monitorování pacientů v kritickém stavu, jako je například kontinuální sledování srdečního výdeje, měření nitrolebního tlaku nebo optimalizace ventilace pomocí elektrické impedanční tomografie (EIT). Oddělení je vybaveno přístroji, které podporují orgánové funkce nebo je v různé míře nahrazují. Jde především o ventilátory pro umělou plicní ventilaci včetně oscilační ventilace (HFOV), mimotělní membránovou oxygenaci (ECMO) a přístroje pro náhradu funkce ledvin.

Lůžkové oddělení KARIM je součástí Traumatologického centra (TC) i Komplexního cerebrovaskulárního centra (KCC). Podílí se i na práci Kardiocentra (KC). Úzce spolupracuje s ostatními odděleními v nemocnici.

Součástí provozu je praktická výuka studentů medicíny 1. lékařské fakulty UK a studentů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT i postgraduální vzdělávání lékařů i sester.

 

Návštěvy

Návštěvy na lůžkovém oddělení jsou možné po předchozí dohodě s ošetřujícím lékařem.

Počítejte prosím s tím, že návštěva bude umožněna jen v případě „klidného“ provozu na oddělení. V některých případech (například příjem pacienta, resuscitace) můžete být vyzváni i k ukončení návštěvy.

Z prostorových důvodů a s ohledem na soukromí ostatních pacientů je návštěva možná maximálně pro dvě osoby současně.

Návštěvníci si musí před a po návštěvě dezinfikovat ruce. Zásobníky s dezinfekcí jsou umístěny u vchodu na oddělení i u lůžka pacienta. Individuálně můžete být vyzvání k použití ochranných pomůcek (respirátor, rukavice, plášť).

 

Telefonické informace

Základní informace o pacientovi podá lékař telefonicky nejbližším příbuzným, vhodné je volat dopoledne mezi 9 a 12 hodinou. Stanovte si, prosíme, v rodině jednoho člena, který bude volat a informace si předávejte. Personál od Vás může vyžadovat identifikační údaje pro ověření totožnosti.

Vedoucí lékař Oddělení akutní intenzivní péče
MUDr. Aleš Rára, PhD.

 

 

Lůžková stanice ICU A

 
Vedoucí lékař: Mgr. MUDr. Lujza Reková
Staniční sestra: Marie Jelínková, DiS.
Kontakt: +420 973 203 584
 

CH2 1. patro

Lůžková stanice ICU B

 
Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Novotný, Ph.D.
Staniční sestra: Martina Pavlíková
Kontakt: +420 973 203 582
 

CH2 1. patro

Lůžková stanice RES

 
Vedoucí lékař: MUDr. Zuzana Kasalová
Staniční sestra: Petra Tůmová
Kontakt: +420 973 202 994
 

CH2 přízemí

Lůžkové oddělení KARIM JIP 2

 
Vedoucí lékař:  
Staniční sestra: Mgr. Petra Hábová
Kontakt: +420 973 203 756
 

CH1 -1. patro