CH1 Umístění: pavilon CH1, část A, patro -1

 
Vedoucí lékař: MUDr. Jan Votava
Staniční sestra: Bc. Martina Finková
 
Kontakt - pracovna sester: +420 973 203 796
 

 

Vzhledem k návaznosti na akutní péči a specializovaná centra ÚVN jsou přednostně přijímáni pacienti z ÚVN, v případě volné kapacity je možné i přijetí pacienta z jiného zdravotnického zařízení. Základním kritériem pro přijetí je zdravotní stav pacienta a prognóza dalšího zlepšování stavu v horizontu týdnů až měsíců.

Léčebná, ošetřovatelská péče, fyzioterapie, ergoterapie, nutriční terapie a další návazná péče je poskytována se zaměřením na spolupráci s rodinami nemocných v souladu s konceptem bazální stimulace (viz níže).

V rámci ÚVN je pro pacienty zajištěna dostupnost akutní péče, laboratoří, radiodiagnostiky, konziliárních služeb (rehabilitace, neurologie, logopedie, interna, chirurgie, atd.).

 

Koncept bazální stimulace

Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí. Autorem konceptu je dr. prof. Andreas Fröhlich. Základním atributem je vysoce lidský přístup k nemocným a integrace rodiny a osob blízkých do péče a práce s pacientem. Bazální stimulace nabízí nemocnému jasné, cílené a známé informace (stimuly) o sobě samém nebo jeho okolí, které pro něj byly elementární (bazální). Zprostředkování těchto vjemů spolu s trpělivou a citlivou komunikací přispívá ke stimulaci nervového systému. Cílem bazální stimulace je maximální podpora individuálního vývoje postižených a těžce nemocných, v závislosti na typu postižení pak v některých případech i možnost kontaktu a určité formy komunikace s okolním světem.

Bazální stimulace je určena všem nemocným, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu (např. nemocní v bezvědomí, po poranění mozku, nemocní s hypoxickým postižením, s Alzheimerovou chorobou, nemocní po mozkové příhodě, pacienti v apalickém stavu, umírající, senioři s poruchou mobility nebo jinak zdravotně postižení).

 

NIP - Následná intenzivní péče DIOP - Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče