Cizinci pojištění v českém veřejném zdravotním systému

Před vyšetřením předloží

 • průkaz totožnosti,
 • EHIC – Evropský průkaz zdravotního pojištění vydaný v České republice (CZ).
  Průkaz pojištěnce Průkaz pojištěnce

Hradí regulační poplatky.

Pokud se pacient nemůže prokázat platným průkazem zdravotního pojištění, který mu byl vydán v České republice, a je nutné zdravotní pojištění ověřit, bude za ověření účtován poplatek 100 Kč.

Cizinci nepojištění v českém veřejném zdravotním systému

Pacient, který není pojištěn ve veřejném zdravotním systému České republiky, osoba ze zemí EU, z dalších zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP), Švýcarska nebo ostatních smluvních zemí, pojištěná v některém z těchto států, předkládá:

 • průkaz totožnosti,
 • EHIC - Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo náhradní certifikát
 • a potvrzení o nároku

nebo

 • průkaz totožnosti
 • a formulář S2 pro plánovanou zdravotní péči v zemi mimo stát vlastního pojištění

  Průkaz pojištěnce Průkaz pojištěnce

http://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava-naroky-eu/postupy-zeme-eu

Po předložení těchto dokladů má pacient nárok na poskytnutí zdravotní péče v rozsahu uvedeném na registraci české veřejné zdravotní pojišťovny, která se na dobu pobytu v ČR stává jeho výpomocnou zdravotní pojišťovnou.
Hradí regulační poplatky.

 

Osoba mimo země EU, ostatní země EHP, Švýcarsko a ostatní smluvní státy

Osoba nepojištěná v některém z těchto států

Osoba čerpající zdravotní péči nad rámec svého zdravotního pojištění

Osoba, které zdravotní pojišťovna negarantuje úhradu za zdravotní péči

Předkládá doklad totožnosti.

EMERGENCY

Samoplátci na Emergency hradí s účinností od 1. 11. 2019 nevratný poplatek 3 000 Kč a zálohu 5 000 Kč, která bude po vyšetření a ošetření zúčtována.

Případný přeplatek z uhrazené zálohy za poskytnuté zdravotní služby bude vrácen na bankovní účet objednatele. Náklady za zdravotní péči, jejíž cena nebude známa v okamžiku úhrady, poskytovatel vyúčtuje dodatečně a objednatel uhradí.

Úhradu lze provést v české měně hotově nebo kartou: v pracovní době v pokladně ÚVN a v Oddělení úhrad zdravotní péče, nepřetržitě na pracovišti asistenční a informační služby (24/7) nebo hotově na příslušném oddělení.

HOSPITALIZACE

Poskytnutou zdravotní péči hradí v plném rozsahu pacient, zálohu ve výši 100 % předpokládaných nákladů složí předem. Nehradí regulační poplatky.

Pojištěnci neveřejné komerční zdravotní pojišťovny

Předkládá:

 • doklad totožnosti a doklad o zdravotním pojištění.
 • základní zdravotní pojištění cizinců.
 • zdravotní pojištění cizinců.
 • jiné pojištění.

Po předložení těchto dokladů má pacient nárok na poskytnutí zdravotní péče v rámci pojistné smlouvy. Před započetím vyšetření požadujeme garanční list zdravotní pojišťovny.
Nehradí regulační poplatky.

 

Kontakty:

Oddělení úhrad zdravotní péče

Jitka Dachová
Tel. + 420 973 208 399
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kateřina Kováčová
Tel. + 420 973 202 754
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dana Víšková
Tel. +420 973 203 010,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pracovní doba:
Po – Čt: 7.30 – 15.30
Pá: 7.30 – 14.00
 

Asistenční a informační služba
Tel. +420 973 208 333,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Přijímáme platby kartou:

alt alt alt alt alt

 

 

 

České veřejné zdravotní pojišťovny:

vzp
czpz
alt
rbp
zps
211
ozp