Vedoucí odboru
mjr. PhDr. Lukáš Miklas, MBA + 420 973 208 307
lukas.miklas@uvn.cz
Odborný referent
Iva Fingrová +420 973 208 549
iva.fingrova@uvn.cz

 

Oddělení právní

Obstarává právní záležitosti v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha. V jeho gesci je vedení centrální evidence stížností. 

Vedoucí právního oddělení
Mgr. Aleš Šmíd +420 973 202 816
ales.smid@uvn.cz
Právník
JUDr. Tereza Jonáková +420 973 202 716
tereza.jonakova@uvn.cz
Právník
Mgr. Matyáš Monhart +420 973 202 716, 725 755 522
matyas.monhart@uvn.cz
Právník
Mgr. et. Mgr. Zuzana Malčánková 778 979 962
bartozelova.zuzana@uvn.cz
Právník
JUDr. Jana Konečná Ph.D. 734 876 184
konecna.jana@uvn.cz
Právník
Mgr. Lenka Balážová +420 973 202 825
balazova.lenka@uvn.cz
Právník
JUDr. Dita Kaufmannová +420 973 208 386
kaufmannova.dita@uvn.cz
právník
Mgr. Bc. Lucie Krejčířová +420 973 202 716
krejcirova.lucie@uvn.cz

 

Oddělení správních agend

Vedoucí Oddělení správních agend
Václava Černáková +420 973 203 550, mobil: 602 397 033
vaclava.cernakova@uvn.cz
Referent
Jana Šeráková +420 973 208 401
jana.serakova@uvn.cz
Odborný referent
Mgr. Nina Veselá +420 973 203 550
nina.vesela@uvn.cz