C5 Umístění: budova C, vchod C5, 2.patro

 

Oddělení dlouhodobé péče (ODP) poskytuje péči se zaměřením na zlepšení soběstačnosti s cílem obnovit sebeobsluhu, dále na doléčení a stabilizaci zdravotního stavu a zapojení klienta zpět do běžného života. Komplex péče tvoří léčebná a ošetřovatelská péče, fyzioterapeutická péče, nácvik denních dovedností, aktivizační činnosti a psychosociální rehabilitace - ergoterapeutická péče. Oddělení dlouhodobé péče přijímá pacienty se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadujícího akutní lůžkovou péči. Na péči o pacienty se podílejí studenti lékařských fakult, zdravotnických škol a dobrovolníci.

Odborná lékařská i ošetřovatelská péče je poskytována v rozsahu hrazeném zdravotní pojišťovnou. Služba je zabezpečena v nepřetržitém provozu lékařským i nelékařským zdravotnickým personálem. Pacienti jsou přijímáni na základě indikace ošetřujícího lékaře prostřednictvím žádosti dostupné na webových stránkých ÚVN.

Oddělení dlouhodobé péče přednostně přijímá válečné veterány, kteří disponují osvědčením vydaným v souladu se zákonem č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.

Vedoucí lékař
MUDr. Ilja Kotík
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel:  +420 973 203 258
Image

Odpovídá za lékařskou péči ODP.

Vrchní sestra
Bc. Ivana Chánová
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel:  +420 973 203 706, 725 755 484
Image

Odpovídá za organizační činnost, ošetřovatelskou péči, výchovu a vzdělávání nelékařského personálu.

 

Pro klienty ODP je k dispozici zdravotně sociální pracovník na tel. 973 202 733.

Administrativu spojenou s přijetím, hospitalizací a propuštěním pacientů, včetně účtování pro pacienty a pojišťovny zajišťuje:

Sekretariát ODP a PP
Helena Kašparová
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel:  +420 973 203 700, 703 499 425

Administrativa spojená s přijetím, hospitalizací a propuštěním pacientů, včetně účtování pro pacienty a pojišťovny.

Budova C, vchod C5, 4. patro

 

Lůžková část - Oddělení dlouhodobé péče

Oddělení disponuje 26 lůžky, k dispozici jsou 4 jednolůžkové pokoje s příslušenstvím, 11 dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím, z tohoto počtu jsou 2 pokoje osvobozené od plateb.

Cena za pobyt na jednolůžkovém pokoji (vlastní sociální zařízení, TV, chladnička) je 800,- Kč za noc. Cena za pobyt na dvoulůžkovém pokoji (vlastní sociální zařízení, TV, chladnička) je Kč 320,- Kč za noc / pacient.

Oddělení dlouhodobé péče
Pracovna sester
e-mail: 
tel:  +420 973 203 702

budova C, vchod C5, 2. patro

 

Lůžková část - paliativní péče

Paliativní péče (PP) se zaměřuje na poskytování péče nevyléčitelně nemocným. Péče je zaměřená na zmírnění symptomů onemocnění, které nelze zvládnout ambulantně, v domácím prostředí. Poskytování péče je komplexní – ošetřovatelská péče, psychosociální podpora a duchovní doprovázení. Cílem je udržení maximálně dosažitelné kvality života nemocného, podpora pacienta i jeho blízkých. V případě stabilizace zdravotního stavu nemocného je plánováno propuštění do domácího prostředí. V případě terminálního stavu je pacientovi poskytována komplexní ošetřovatelská péče, doprovázení, psychosociální podpora. V rámci pokojů je vytvořen prostor pro přítomnost blízkých pacienta.

Lůžka pro poskytování PP jsou v prostorech Oddělení dlouhodobé péče. Celkový počet je 8 jednolůžkových pokojů s příslušenstvím, a s možností přistýlky pro blízké pacienta, formou rozkládacího křesla. Z tohoto počtu jsou 2 pokoje osvobozené od plateb.

Orientační cena za pobyt na placeném pokoji je 800 Kč (+ cena přistýlky). Přesnou cenu vám sdělí personál oddělení.

Návštěvy pacientů jsou v ÚVN neomezené. Informace o zdravotním stavu podává ošetřující lékař osobám uvedeným pacientem v Obecném souhlasu s hospitalizací. Používání soukromých TV přijímačů a počítačů je možné se souhlasem vedoucího pracoviště.

ÚVN nabízí pacientům i rodinným příslušníkům duchovní službu.