V důsledku nepříznivého vývoje epidemiologické situace zavádí Oddělení kardiologie s okamžitou platností do odvolání zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů.

 

Podmínky platné pro návštěvy pacientů ÚVN

Návštěvy pacientů jsou v ÚVN možné denně a obecně nejsou časově omezené.

Návštěvy u pacientů na lůžkách intenzivní péče a pacientů s infekčním onemocněním jsou možné pouze po dohodě s ošetřujícím personálem. Je nezbytné, aby návštěva dodržovala hygienicko-epidemiologický režim, eventuálně použila stanovené ochranné pomůcky a respektovala v zájmu pacienta i vlastní ochrany veškeré pokyny personálu, případná upozornění či omezení.

Dobu a délku trvání návštěvy by měl návštěvník přizpůsobit zdravotnímu stavu pacienta.

Návštěvy s příznaky respiračního onemocnění žádáme o zvážení nezbytnosti návštěvy vzhledem k možnému ohrožení zdraví pacientů. Pokud je návštěva neodkladná (např. u pacientů v terminálním stádiu), je nutné použít respirátor/ústenku.  

Při nepříznivé epidemiologické situaci mohou být rozhodnutím ředitele ÚVN upraveny podmínky návštěv (respirátory, dezinfekce rukou, odstupy), návštěvní doba může být omezena, případně mohou být návštěvy zcela zrušeny. Při výskytu přenosného infekčního onemocnění na jednotlivém oddělení ÚVN mohou být dočasně zrušeny návštěvy na tomto oddělení.