CH2 Umístění: budova CH2, 1. patro - Operační sály

Oddělení centrálních operačních sálů (OCOS) odpovídá za zajištění prostředí a provozu pro poskytování operační péče jednotlivých chirurgických oborů:

  • urologie
  • gynekologie
  • chirurgie
  • neurochirurgie
  • ortopedie a traumatologie
  • v případě potřeby i jiných specializací

OCOS disponuje 12 operačními sály, které jsou dispozičně přiděleny jednotlivým chirurgickým oborům a jsou  vybaveny moderními technologiemi, např. robotický systém da Vinci SI, 3D laparoskopická věž, navigační systém Orthopilot s instrumentáriem pro speciální traumatologické operace nebo navigační systém StealthStation/S7 pro operace páteře. Jeden z operačních sálů je koncipován jako multifunkční operační sál pro neurochirurgické výkony s možností perioperační MR.

Oddělení centrálních operačních sálů operuje v nepřetržitém směnném provozu.  V roce 2016 bylo provedeno  10 125 operačních výkonů z toho 365 pacientů bylo odoperováno roboticky (urologické, gynekologické a chirurgické operace).

 

Operační výkony – Klinické obory 2015 2016
Chirurgie 2 707 2 501
Urologie 1 133 1 255
Gynekologie 878 751
Neurochirurgie 2 327 2 540
Ortopedie 3 095 3 078
Celkem 10 152 10 125
Z toho robotické operační výkony 275 365

 

OCOS se podílí na vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků a je akreditovaným pracovištěm MZ ČR pro výuku praktické části pomaturitního specializačního studia – perioperační péče. Výuka zde probíha ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a ve spolupráci s Pardubickou Universitou ošetřovatelství v oboru porodní asistentka.

Aktivně provádíme také edukaci pacientů a pořádáme vzdělávací akce. Na OCOS dodržujeme vyhlášky, standardy, směrnice a doporučení WHO - check list, perioperační bezpečnostní proceduru.