CH2 Umístění: budova CH2, 1. patro - Operační sály

Oddělení centrálních operačních sálů (OCOS) odpovídá za zajištění kvalitního a bezpečného prostředí v průběhu pobytu pacienta na operačním sále. Poskytovaná péče je garantována plněním legislativních norem a vnitřními řídícími dokumenty. Jako externí hodnocení kvality jsme získlali akreditaci SAK a certifikaci dle požadavků normy ČSN EN ISO 13485:2016.

Na našich sálech zajišťujeme nepřetržitý směnný provoz pro obory:

  • urologie
  • gynekologie
  • chirurgie
  • neurochirurgie
  • ortopedie a traumatologie
  • v případě potřeby i jiných specializací

Díky nově vybudovanému gynekologickému sálu, koncem roku 2020, máme k dispozici aktuálně 13 operačních sálů. Ty jsou dispozičně přiděleny jednotlivým chirurgickým oborům tak, aby jejich vybavení odpovídalo nejmodernějším technologiím daných specializací.


Disponujeme např. mobilním CT BodyTom® s robotickou navigací ExcelsiusGPS® pro operace páteře, navigačním systémem OrthoPilot® pro reimplantace velkých kloubů nebo 3D laparoskopickou věží. Neustálou snahu o modernizaci sálů dokládá i pořízení, již druhého, robotického systému Da Vinci Xi pro využití v miniinvazivní chirurgii, gynekologii a urologii. Jeden ze sálů neurochirurgie je vybudován v bezprostřední návaznosti na oddělení magnetické rezonance, což umožňuje využití této zobrazovací metody i v průběhu operace.

Podílíme se také na vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků. Jako akreditované pracoviště MZ ČR nabízíme výuku praktické části pomaturitního specializačního studia – perioperační péče.