Vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení, bezpečnostní ředitelka
Ing. Lucie Mikulínová, MBA +420 973 202 832
lucie.mikulinova@uvn.cz

 

Oddělení krizového řízení a ostrahy osob a majetku

Oddělení bezpečnosti a krizového řízení je odborným pracovištěm, které zajišťuje bezpečnost a ochranu osob, majetku a informací Ústřední vojenské nemocnice. Řídí a koordinuje plnění úkolů Ústřední vojenské nemocnice v oblasti spisové a archivní služby, informačních a telekomunikačních sítí, bezpečnostních systémů, bojové a mobilizační pohotovosti. Podílí se na koordinaci činností při plánování opatření k odvrácení mimořádných událostí a řešení krizových situací příslušejících do působnosti nemocnice.

Vedoucí Oddělení krizového řízení a ostrahy osob a majetku
Michal Polášek, MBA +420 973 208 547
polasek.michal@uvn.cz

 

Oddělení spisové a archivní služby

Oddělení spisové a archivní služby zodpovídá za odborné vedení evidence a manipulaci všech písemností a doručených nebo odesílaných zásilek v ÚVN.

Vedoucí pracoviště spisové a archivní služby
Lenka Holerová +420 973 202 869
lenka.holerova@uvn.cz

 

Oddělení bezpečnostních technologií

Vedoucí Oddělení bezpečnostních technologií
Bc. Filip Reindl Friedl +420 973 208 548
filip.reindl@uvn.cz