Vytváříme bezpečné prostředí pro pacienty a personál naší nemocnice.

Z desátého ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice si ÚVN přinesla nejvyšší ocenění. Soutěžní projekt MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM PALIATIVNÍ PÉČE ohodnotila odborná porota jako  nejlepší mezi všemi přihlášenými. Cenu za vítězství převzala náměstkyně ředitele ÚVN Lenka Gutová.


Kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí, o. p. s., Johnson & Johnson, s. r. o. a Českou asociací sester, o. s. vyhlásil pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina soutěž Bezpečná nemocnice již desátým rokem. Výsledky byly vyhlášeny na slavnostním večeru pořádaném ve čtvrtek 18. ledna 2018 v rámci 11. ročníku celostátní konference „Dny bezpečí“,  s podtitulem „Bezpečí ve zdravotnictví – nekonečný příběh?“

Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice je zaměřena na zajištění bezpečí pacientům i zaměstnancům zdravotnických zařízeních. ÚVN je pravidelným účastníkem a pravidelně také získává některé z hodnotných umístění.

„Účast v této celostátní soutěži pro nás znamená především možnost prezentovat vybrané projekty zaměřené na zvyšování kvality a bezpečí, porovnat je v konkurenci přihlášených nemocnic a získat  zpětnou vazbu, zda se ubíráme správným směrem. Těší nás, že většina našich projektů bývá vysoce hodnocena. Letošek byl mimořádný, neboť jsme obhájili loňské prvenství. Věříme, že jsme naším projektem zaměřeným na poskytování kvalitní a bezpečné paliativní péče otevřeli téma, které dosud neřešil žádný z přihlášených projektů. Domnívám se, že se nám podařilo dát pacientům a jejich blízkým naději na důstojný konec života,“ uvedla Lenka Gutová a doplnila, že finance, které za vítězný projekt obdrží, budou využity na další odborné vzdělávání.

Výsledky projektu
V průběhu projektu bylo šetřeno multidisciplinárním týmem celkem 188 pacientů. 84 z nich mohlo díky péči paliativního týmu  zemřít doma (tak, jak si to přáli). Členové týmu, vyjma každodenních intervencí lékařů a sester, provedli u těchto pacientů více než 500 odborných intervencí  (zdravotně sociální pracovníci, kliničtí farmaceuté, klinický psycholog, nutriční specialisté a kaplan). Vítězný projekt MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM PALIATIVNÍ PÉČE byl realizován s finanční podporou nadačního fondu AVAST.